Gruppering af sensorer - lokationer

Hvis du har mange sensorer, kan det være en god ide at gruppere dem, så de sensorer, der er tæt på hinanden fysisk, også kan aflæses samlet inde i systemet.

Du grupperer dine sensorer ved at gå ind under ADMIN, Lokationer. Herinde trykker du på +OPRET i øverste højre hjørne og giver din lokation et navn. Det kan fx være Østfløjen, Lagerhal 8, Århusafdelingen eller noget andet, der passer med, hvordan din virksomhed er inddelt.

Når du har oprettet en lokation, kan du se den, når du går ind under ADMIN, Sensorer. Herinde opretter du de enkelte sensorer og lægger dem ind under den/de lokation(er), du har lavet.

Når og hvis du tager sensorerne ned og flytter dem til at andet sted fysisk, kan du nemt trække dem (drag and drop) hen til den lokation, de nu befinder sig i.  

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os