Sådan aflæser du afvigelser

RoomAlyzer-systemet laver løbende statistik på, hvilke af dine indeklimaværdier der afviger fra dine grænseværdier. Det betyder, at du hele tiden kan se dine største udfordringer, når det gælder indeklimaet.

Du aflæser dine afvigelser ved at vælge VÆRKTØJER, Afvigelser.

Du kan nu vælge en lokation (gruppe af sensorer) eller en enkelt sensor og en periode fra én dag til et helt år. Du vælger startdato, og endelig angiver du, om du vil have data for hele døgnet, eller kun når lokalet enten er optaget eller ledigt. Når du trykker VIS, kan du aflæse LAV, OK og HØJ kolonnerne. OK er grøn, mens LAV og HØJ er markeret med en lys rød. Du kan klikke på tallene i de røde kolonner og se, på hvilke tidspunkter af dagen afvigelserne forekommer.

Du kan også klikke på MÅNEDSOVERSIGT og ÅRSOVERSIGT, hvis du vil se statistik for længere tid ad gangen.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os