Indstil dine grænseværdier

RoomAlyzer-sensorerne kommer med et sæt fabriksindstillinger. Det gælder f.eks. for CO2, som er fastsat efter Arbejdstilsynets anbefalinger om, at der maksimalt bør være 1000 ppm (parts per million) i et lokale. På samme måde er temperaturen indstillet efter tilsynets anbefalinger og så videre.

Men der kan være stor forskel på, hvornår en værdi er overskredet, alt efter hvad dine kriterier er. Der er fx forskel på, hvad temperaturen bør være i et kontor, og på hvad den behøver at være i et magasin eller på et lager.

Du kan derfor selv ændre grænseværdierne for temperatur, luftfugtighed, VOC, CO2, lysniveau og lydniveau. Det gør du ved at gå ind under ADMIN, Sensorer. Her klikker du på den sensor, du gerne vil indstille, og vælger fanebladet Grænseværdier. Her kan du justere grænseværdierne for de 6 målepunkter ved at trække i den hvide cirkel, indtil værdierne er, som du ønsker det.

Når du har indstillet grænseværdierne for din sensor, kan du skubbe indstillingerne ud til dine andre sensorer ved nederst på siden at klikke på:

  • Brug disse grænseværdier for alle sensorerne på denne lokation eller
  • Brug disse grænseværdier for alle sensorer.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os