Anvendelse af magneten

Magneten har flere funktioner.

Aktivering

Første gang du tager din sensor i brug, skal du benytte magneten til at aktivere den. Sæt magneten på det lille symbol på højre side af sensoren, og hold den der i nogle få sekunder, til din sensor blinker blåt. De blå blink afsluttes med et langt grønt blink, som betyder, at din sensor har fået kontakt til telenettet og er klar til brug. Det går ofte hurtigt at nå frem til det grønne blink, men i visse situationer kan det tage op til fem minutter.

OBS! Hvis din sensor - mod forventning - blinker rødt, anbefaler vi, at du prøver at holde magneten ind mod sensoren en gang til og gentager processen. Får du stadig et rødt blink, skal du tage kontakt til os på tlf. 7171 8090 eller på [support@iot-fabrikken.com](mailto:support@iot-fabrikken.com).

Send måling straks

Ved at køre magneten langsomt forbi symbolet på højre side af sensoren (fra top mod bund) kan du - når som helst - bede sensoren om:

    • At foretage en komplet måling, som den sender til skyen straks.
    • Det giver mulighed for - mens du er i nærheden af sensoren - at teste, om alt fungerer, som det skal. Derfor anbefaler vi at gøre det i forbindelse med installation/opsætning af sensoren.
    • Bemærk: Når du håndterer sensoren, er der risiko for, at du påvirker sensorens målinger. Der er fx en høj koncentration af CO2 i din udåndingsluft, ligesom luftfugtigheden i din udåndingsluft er høj. Typisk er du også varmere end omgivelserne. Du kan derfor ikke forvente, at målinger foretaget ved anvendelse af magneten er inden for sensorens præcision.

Kalibrering af CO2-måling (kun for RoomAlyzer FULL)

Magneten kan også benyttes til at kalibrere CO2-måleren.

Du udfører en kalibrering således

  • Placer apparatet i frisk luft (udendørs) ved en luftfugtighed lavere end 65 RH%, og lad det stå der i mindst 15 minutter.
  • Sæt magneten på magnet-symbolet i ca. 12 sekunder (afvent tre hurtige blink i rødt/grønt/blåt). Pas på ikke at ånde i retning af sensoren, mens du kalibrerer.
  • Når sensoren har afgivet de tre hurtige blink (rødt/grønt/blåt), er kalibreringen gennemført, og sensoren kan sættes/hænges tilbage, hvor den kom fra.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os