API - Kommunikation

Fra RoomAlyzer til andre systemer

Du finder de forskellige muligheder for integration til andre systemer ved at vælge ADMIN, Kommunikation. I skærmbilledet ligger mulighederne øverst som faneblade. Under hvert faneblad finder du de nødvendige oplysninger for at etablere forbindelsen.

RoomAlyzer kan levere data til følgende systemer:

  • API
  • HTTPS
  • OS2IOT
  • MQTT
  • Azure
  • IOTdata.dk
  • Dalux
  • Pronestor

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os