Nyt navn til sensor

Som regel vil du kun have behov for at ændre navn på en sensor, hvis den skal flyttes eller deaktiveres.

Du kan altid ændre egenskaber for din sensor ved at vælge ADMIN, Sensorer og klikke på blyanten i den sensor, du ønsker at ændre. I skærmbilledet kan du angive det nye navn og måske også en ny lokation. Men vær opmærksom på følgende:

  • Når du blot ændrer navn og lokation, vil alle indsamlede data stadig være tilknyttet sensoren. Den vil indsamle data fra den nye placering, men i arkivet vil det stadig være de gamle data frem til datoen for flytningen.
  • Du kan også vælge at slette de gamle data og starte på en frisk. Det gør du ved at trykke på FLYT. I dialogboksen bliver du gjort opmærksom på, at Flytning af en sensor indebærer sletning af alle historiske data! Du får også et link til download af disse data.
  • Det kan også være, at du ønsker at deaktivere din sensor i en periode for senere at anvende den igen. Det gør du ved at trykke på DEAKTIVER. Deaktivering sletter alle historiske data, men også her får du tilbud om at downloade den hidtil indsamlede data, inden du deaktiverer.
  • HUSK at tage batterierne ud af sensoren, inden du lægger den til side.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os