Afvigelsesrapport

RoomAlyzer laver løbende statistik på, hvilke af dine indeklimaværdier afviger fra dine grænseværdier. Det betyder, at du hele tiden kan se dine største udfordringer, når det gælder indeklimaet.

Du kan altid få en specifik oversigt over dine afvigelser ved at vælge VÆRKTØJER, Afvigelser i venstre side af din skærm.

Men du kan også vælge at få jævnlige rapporter. Så skal du i stedet vælge VÆRKTØJER, Rapporter og fanebladet Afvigelsesrapport. Rapporten kommer som en mail, ikke som pdf-fil.

Du kan nu vælge en lokation, parametre og en periode på en dag, en uge eller en måned. Du vælger startdato, og endelig angiver du, om du vil have data for hele døgnet, eller kun når lokalet er enten optaget eller ledigt.

Sidst men ikke mindst sætter du en tolerancetærskel for, hvor meget værdierne må overskrides.

Du kan klikke på MÅNEDSOVERSIGT og ÅRSOVERSIGT, hvis du vil se statistik for længere tid ad gangen.

eksempel på afvigelsesrapport

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os