FM Rapport

FM rapporten er et godt værktøj til Facility Management og giver en detaljeret række oplysninger om forskellige lokaliteters anvendelse. Den leveres som pdf i din mailbakke.

Du finder FM rapporten under VÆRKTØJER, Rapporter – vælg fanebladet FM rapport.

Tryk på Opret ny FM rapport. Nu får du en række valg, hvor du bl.a. skal navngive din rapport, vælge lokationer, definere åbningstid mm. Når du er klar, gemmer du, og din rapport vises nu på fanebladet FM Rapport. Her kan du vælge at redigere, få sendt den som pdf eller slette den.

NB!

Hvis du har defineret forskellige rumtyper under ADMIN, Rumtyper, kan rapporten vise dig, hvor meget rumtyperne (kontor, mødelokale, undervisning, lager etc.) er blevet anvendt.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os