Gruppering af sensorer med tags

Brug af tags

Tags er en anden måde at gruppere dine sensorer på end lokation. Hvor hver sensor kun kan høre til én lokation, kan en sensor godt have tilknyttet flere tags.

Tags er mest relevant for Space Management, hvor du ønsker et nuanceret billede af anvendelsen af lokaler.

Du definerer selv dine tags. Eksempler kan være:

  • Hvor sidder bestemte afdelingers medarbejdere fysisk
  • Forskellige typer af pladser, fx flyverpladser eller fokuspladser
  • Stort eller lille skrivebord
  • Hæve/sænkeborde
  • En eller to skærme

Du definerer dine tags ved at bruge ADMIN og Arbejdspladser. Her vælger du TAGS for at definere dem og TAGS – SENSORER for at bestemme, hvilke sensorer skal knyttes til de enkelte tags.

Når du vil se anvendelsen, går du ind under VÆRKTØJER og Arbejdspladser, hvor du kan vælge mellem otte forskellige visninger.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os