Typer af rapporter fra sensorerne

RoomAlyzer-sensorerne samler mange forskellige data ind – og du kan nemt sætte systemet op til at levere rapporter, der passer til dine behov.

Når du under VÆRKTØJER klikker på Rapporter, får du 6 faneblade at vælge mellem:

  • Indeklimarapport – målinger på temperatur, luftfugtighed, CO2, VOC, lysniveau, lydniveau samt hvornår lokalet er anvendt.
  • Anvendelsesrapport – hvor mange timer og minutter er lokalet anvendt i et givet tidsrum.
  • Afvigelsesrapport – denne rapport giver dig information om, hvilke sensorer der har målt værdier uden for din ønskede grænseværdi.
  • FM-rapport – specialrapport for Facility Management
  • Graf rapport – giver dig mulighed for at sammenstille to parametre, fx temperatur og anvendelse, så du kan justere på baggrund af data.
  • DGNB-rapport - DGNB er en tysk certificering for bæredygtigt byggeri. I Danmark er det Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der står for den danske udgave af DGNB, herunder DGNB-BIU (Buildings In Use). Denne rapport kan lægges ved som bilag til din certificering.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os